Vetenskap

FUNKTIONALANALYS

HANDLEDNING/UNDERVISNING

1972 Stanislaw Mazur överlämnar en  gås, priset för lösningen av ett , en lösning som även innefattade tre av funktionalanalysens mest centrala problem som förblivit olösta i mer än 40 år. Problemet formulerades 1936 och Mazur utlovade en levande gåsen till den som löste problemet, allt finns upptecknat i den Skotska Boken.  

FILMEN OM STEFAN BANACH

När polsk television 2017 planerar en dokumentärfilm om sitt lands store matematiker STEFAN BANACH som utveckade funktionalanalys är det Per man vänder sig till för konsultation och medverkan  läs mer här >>

Jag har alltid tyckt om att undervisa och handleda alltsedan jag började undervisa 1963 vid Stockholms universitet. I 40 år mellan 1972-2012 har jag handlett drygt  20 doktorander och under tiden haft några tusen studenter som jag har introducerat för olika aspekter av matematik.  Mer om det på perenflo.com.

MIN YRKESKARRIÄR

En matematisk karriär med  tjänster vid ett flertal universitet, bl.a. Berkeley, Stanford, Ecole Polytechnique, KTH och Kent State University Wikipedia.

Arbeten inom flera grenar av matematik och datavetenskap

TVÄRVETENSKAPLIGT

Jag tror att matematik framgångsrikt kan användas inom många fler vetenskapsområden än vad som görs idag - för att hjälpa oss att bättre förstå världen runt oss. De områden som jag har arbetat på, populationsgenetik, matematisk biologi/ekologi och akustik, representerar tre olika sätt att tillämpa matematik - eller matematiskt tänkande.   Mer om detta på perenflo.com.

Uppdaterad  6 juni 2020  ©  www.enflosmusik.one